Կոնդիցիոների լիցքավորում

Կոնդիցիոների լիցքավորումը բավականին նուրբ աշխատանք է, որը պահանջում է մասնագիտական պատրաստվածություն, պրակտիկ և տեսական գիտելիքներ, որոնց մեր մասնագտները տիրապետում են շուրջ 6 տարի: Ավտոմեքենաների կոնդիցիոների լիցքավորումը կատարում ենք  գերմանական ճշգրիտ ապարատուրայով: 

Գոյություն ունի կոնդիցիոների լիցքավորման հերթականություն, որի ճիշտ կատարման շնորհիվ միայն կստացվի կատարյալ հովացում և թարմացում: