Ինժեկտորների ախտորոշում

Մեր ավտոտեխսպասարկման կենտրոնում ինժեկտորների ախտորոշումը կատարում են փորձառու մեխանիկները, գնահատվում է ինժեկտորի վիճակը հատուկ սարքավորումով:

Ախտորոշման արդյունքի վերլուծումը թույլ է տալիս պատկերացում կազմել նրա վիճակի մասին:

Ինժեկտորների ախտորոշումը վերարտադրում է վառելանյութի հոսքի չափերի մեծությունը յուրաքանչյուր գլանում:

  • 25000-20%=20000 8 մխոց ունեցող մեքենաներ
  • 20000-20%=16000 6 մխոց ունեցող մեքենաներ
  • 15000-20%=12000 4 մխոց ունեցող մեքենաներ