Ավտոմատ փ/տ յուղի փոխում

Ավտոմատ փոխամցման տուփի յուղի փոխում հատուկ պրոֆեսիոնալ ապարատով, որը նախատեսված է ցանկացած տեսակի մեքենաների փոխանցման տուփի յուղը փոխելու համար:

Ապարատը ունի տարբեր գլխիկներ, որոնց միջոցով մի կողմից հանում է օգտագործված յուղը և մյուս կողմից ներարկում նոր յուղը: