Անիվների հավասարակշռում

Անիվների հավասարակշռումը անհրաժեշտ է ստուգել եթե ընթացքի ժամանակ զգացվում են թրթռումներ և տրոփումներ, որոնք հիմնականում առաջանում են 80-110 կմ/ժ արագություններում կամ յուրաքանչյուր 10-15հազ. Կմ վազքից հետո:

Անվադողերի անվորակ տեղադրումը կամ անհավասարակշռվածությունը ընթացքի ժամանակ կարող են ստեղծել լուրջ խնդիրներ, ուստի մի վստահեք Ձեր անվտանգությունը պատահական մարդկանց: Ժամանակակից ավտոմեքենաների վրա այդ կարգի աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ են որակյալ մասնագետներ:

Մեր փորձառու մասնագետների կողմից կատարվում են հետևյալ աշխատանքները.

-անվադողերի տեղադրում` Քանդում հավաքում և հավասարակշռում մինչև 18" տրամաչափի սեդան`6000 դրամ, 18"-ից բարձրը` 8000դր.

-անվադողերի տեղադրում` Քանդում հավաքում և հավասարակշռում մինչև 18" տրամաչափի Ջիպ`8000 դրամ, 18"-ից բարձրը` 10000դր.